دکور انواع سرامیک (پخت سوم)

پخت سوم عبارتست از ایجاد دکور روی محصولات سرامیک و پخت مجدد آنها در دماهای پایین‌تر که به ما اجازه استفاده از مواد ویژه دکور، مانند لوستر، رنگین‌کمانی، فلزات گرانبها، دانه شکری و غیره را می‌دهد. این مواد در دماهای بالا برای پخت لعاب دوام نخواهند آورد. محصول مورد استفاده بسته به فرایند تولید به‌کاررفته متفاوت خواهد بود.

محصولات دانه‌شکری (Vitrosa) شرکت کیمیارازی با فناوری و دستگاه‌های مدرن روز تولید شده و با توجه به این که توزیع اندازه ذرات و دانه بندی در این محصول بسیار مهم و بر کیفیت تأثیرگذار است، دستگاه مورد نظر توزیع یکنواخت و مناسبی از دانه‌بندی برای محصول ایجاد می‌کند.

Kimia Razi Vitrosa

دانه‌شکری ترانسپارنت

وتروزا

Kimia Razi Vitrosa

دانه‌شکری متالیک

وتروزا